Wykaz dokumentów portalu Futbolmundo.pl

wykaz dokumentów

Zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego portalu z dnia 7 sierpnia, publikujemy wykaz wybranych dokumentów wewnętrznych, które portal wystawił i opublikował na stronie internetowej.

Wykaz dokumentów portalu Futbolmundo.pl (stan na 10 sierpnia 2020 roku):

  • Księga Identyfikacji Wizualnej portalu z dnia 11.06.2020 r. (wielokrotnie nowelizowana)
  • Oświadczenie o ochronie praw autorskich nowego logo oraz nazwy marki z dnia 28.05.2020 r.
  • Regulamin organizacyjny portalu z dnia 7.08.2020 r.

W myśl postanowień regulaminu organizacyjnego, portal może wystawiać i publikować własne dokumenty związane ze swoją działalnością. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, dokumenty wewnętrzne są publikowane i przekazywane do wglądu opinii publicznej za pomocą strony głównej portalu.

Wszystkie w/w dokumenty, posiadają status obowiązujących i należy je uznawać za ważne tak długo, dopóki nie zostaną uznane za nieobowiązujące przez portal.

Wszystkie dokumenty ujęte w wykazie znajdują się w zakładce „informacje prawne” (link) i są dostępne do wglądu dla wszystkich zainteresowanych osób i/lub instytucji, organizacji i innych podmiotów.

Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści dokumentów, które zostały ujęte w wykazie. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane i przekazywane do wiadomości publicznej.

Wszystkie dokumenty posiadają zabezpieczenia, które mają na celu uniemożliwić czynności zabronione prawem. Każda próba ich sfałszowania, podrobienia, lub podszycia się za ich pomocą pod portal będzie przestępstwem karanym prawnie.

Ostatnia aktualizacja: 11.08.2020
Translate »