Regulamin organizacyjny portalu Futbolmundo.pl

Publikujemy najważniejszy dokument, który formalizuje portal jako działalność.

Regulamin organizacyjny portalu powstał w celu określenia wszystkich najważniejszych zasad funkcjonowania portalu jako działalności nierejestrowanej. Jest on niejako wewnętrzną Konstytucją portalu. Dokument ten reguluje organizację pracy portalu, ustala zasady przyjmowania nowych współtwórców oraz wszelkie inne fundamentalne dla istnienia portalu kwestie.

Regulamin organizacyjny jest najważniejszym i najbardziej podstawowym dokumentem, który wchodzi w życie z dniem jego opublikowania (7 sierpnia 2020 roku). Od tego dnia, portal staje się oficjalnie działalnością nierejestrowaną, która posiadała również ustanowione już we wcześniejszym okresie (maj i czerwiec 2020 r.) dokumenty, które regulowały wewnętrzne sprawy portalu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu poniżej.

*Data ostatniej aktualizacji wpisu i nowelizacji dokumentu: 08.11.2021.

Opis zmian: Zmiana limitu kwoty działalności nierejestrowanej, zgodnie z przyjętą przez rząd podwyżką kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Translate »