Oświadczenie o ochronie praw autorskich nowego logo oraz nazwy marki

Oświadczenie zostało spisane dnia 27 maja 2020 roku i dotyczy ochrony praw autorskich nowego logo portalu oraz nazwy marki

Niniejsze oświadczenie stanowi kolejny krok w rozwoju naszego portalu. Zgodnie z informacjami, które opublikowaliśmy na stronie naszego portalu w zakładce „informacje prawne”, dokument, który opublikowaliśmy poniżej, ma moc prawną, a jego postanowienia są wiążące.

W oświadczeniu spisaliśmy informacje o ochronie praw autorskich nazwy i logo naszego portalu. Zgodnie z prawem, prawu autorskiemu, podlegają wszelkie utwory, które są efektem przejawu kreatywnej twórczości ich twórców. Utworem jest utwór muzyczny, grafika, zdjęcie, nazwa itp.

Zgodnie z prawem, zabrania się kopiowania, przetwarzania, przerabiania i wykorzystywania wszelkich utworów chronionych prawem autorskim przez osoby trzecie.

W związku z tym, spisaliśmy wszelkie informacje na ten temat, które odnoszą się do naszego portalu, w niniejszym oświadczeniu. Jednocześnie informujemy, że wszelkie próby złamania w/w przepisów, będziemy zgłaszali do odpowiednich organów i instytucji, które zajmują się ochroną praw autorskich.

Tego typu rozwiązania, są dla nas bardzo ważne. Pozwolą nam one bowiem na dalsze rozwijanie portalu od strony formalnej i prowadzenie działalności już w oparciu o oficjalne dokumenty i ustalenia. Równocześnie możemy zapewnić, że będziemy tworzyli i publikowali kolejne tego typu treści. To bowiem pozwoli nam na docieranie do coraz większej ilości odbiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oświadczenia poniżej.

Zaktualizowano: 8.12.2020

Translate »