Informacje dotyczące danych osobowych

Informacje dot. danych osobowych odbiorców portalu.

Informacje dotyczące danych osobowych to jeden z podstawowych przepisów prawnych, które musi spełnić każdy podmiot, który takimi danymi dysponuje.

Portal Futbolmundo.pl informuje, iż dane osobowe odbiorców portalu, które są widoczne w sekcji komentarzy we wszystkich kanałach przekazu portalu oraz na stronie portalu w mediach społecznościowych są widoczne dla innych odbiorców portalu oraz dla jego administratora (założyciela portalu).

Danymi osobowymi, które są widoczne dla administratora portalu oraz innych odbiorców są imiona i nazwiska, a także te dane, które są widoczne w mediach społecznościowych poszczególnych odbiorców. Administrator portalu (założyciel) gromadzi te dane w celu nawiązywania kontaktu i reagowania na ruchy odbiorców portalu.

Dane, które są widoczne dla administratora witryny wynikają wyłącznie z tytułu budowania społeczności portalu. Administrator portalu w ramach widocznych danych (imion i nazwisk osób oraz profili w mediach społecznościowych) może jedynie nawiązać w dowolnej formie kontakt z odbiorcami portalu.

Administrator portalu nie wysyła odbiorcom portalu żadnych usług świadczonych drogą elektroniczną (np. newsletterów itp.)

Dane osobowe odbiorców portalu nie są przez administratora portalu udostępniane, ani przekazywane osobom postronnym.

O wszelkich zmianach w tym zakresie, portal będzie informował na bieżąco.

Translate »